Kraitierien is een dienstverlenend bureau. We denken met u mee als u elektronisch lesmateriaal wilt gaan inzetten in uw bedrijf. Wij helpen u de consequenties ervan te doorzien. Als u de vragen niet stelt, dan brengen wij ze ter sprake. Dat geeft duidelijkheid. Onze diensten gaan dus verder dan het maken van lesmateriaal. Kraitierien kan voor u bijvoorbeeld van een plan van aanpak ontwikkelen met advies over het opleidingstraject.

Wat doet Kraitierien?

1. Lesmateriaal
2. Multimedia
3. E-learning
4. d-Track: Kraitierien's LMS
5. Vormgeving
6. Adviseren 

Lesmateriaal ontwikkelen

  Kraitierien kan voor u:

 • Compleet nieuw schriftelijk lesmateriaal ontwikkelen (rekening houdend met latere omzetting naar een multimediale omgeving).
 • Bestaand schriftelijk lesmateriaal omzetten naar een elektronische omgeving.
 • Bestaand lesmateriaal uitbreiden met nieuwe onderdelen.
 • Bestaand of nieuw lesmateriaal integreren met werkinstructies/manuals.

top

Multimedia

  Kraitierien ontwikkelt

  multimediaal lesmateriaal


  Dit betekent voor ons: lesmateriaal met tekst, foto's, tekeningen, animaties en/of video dat draait via pc's, intranet, internet, cd-rom, dvd.
  Zetten we een cursus op cd-rom of dvd? Wanneer gebruiken we video als ondersteuning? En als we animaties inzetten, wat heeft dat dan voor consequenties voor de boodschap die moet worden overgebracht. Kan het lesmateriaal via het intranet draaien?
  We vertellen u graag wat de mogelijkheden én wat de beperkingen zijn van uw keuze.

top

E-learning

  Onder e-learning verstaan wij multimediaal lesmateriaal dat overal beschikbaar is (door internet of intranet) en gekoppeld is aan een database.
  Is e-learning een hype of het ultieme opleidingsgereedschap? Er zijn nog maar weinig Nederlandse industriële bedrijven die daadwerkelijk met de inzet van e-learning begonnen zijn. Niet verwonderlijk: de beslissing om te starten met e-learning betekent vrijwel zeker een ommezwaai in de manier waarop tot dan op het bedrijf is omgegaan met opleidingen. Onze voorsprong met het inzetten van e-learning is gebaseerd op ervaring. Ervaring die u kunt zien in best practices.

top

d-Track

  d-Track is een leerlmanagementsysteem (LMS) dat Kraitierien ontwikkeld heeft.

  Kenmerken van d-Track zijn: flexibel in opbouw, modulair qua opzet en simpel in onderhoud. Het is een softwarepakket dat kan meegroeien met de organisatie en dat een vriendelijk kostenplaatje heeft.

  d-Track kan concurreren met gerenommeerde software.
  Wilt u meer informatie, dan kan Kraitierien een presentatie voor u verzorgen.

Vormgeving

  Kraitierien schenkt veel aandacht aan de vormgeving van lesmateriaal. Want altijd geldt: leren moet leuk zijn, anders haakt een cursist net zo snel af als in de klas met een saai boek en een saaie leraar!
  Door Michael Allen werd dat als volgt omschreven:

  ‘Boring instruction is not effective instruction.
  Minds wander, attention wanes, learners muddle through, maybe. When learners are through, they're through — relieved it is over and ready to escape to something else as quickly as possible.’

  (Uit: Michael Allen's Guide to E-Learning: Building Interactive, Fun, and Effective Learning Programs for Any Company)

top

Ons advies


  Ons advies is: klein beginnen. Dit houdt in dat Kraitierien over het algemeen begint met het maken van een proefmodule. Hierin wordt een lesonderdeel van uw keuze verwerkt tot een e-learningmodule. Een dergelijke testmodule, die volwaardig functioneert, stelt u in staat een goed gefundeerde keuze te maken om al of niet verder te gaan met het ontwikkelen van e-learningmateriaal.

  Operators die in shifts draaien zullen enthousiast reageren. Waarom? Omdat ze nu zelf kunnen bepalen wanneer ze kunnen studeren, ingelogd vanuit huis op het extranet van het bedrijf of via internet. En omdat het lesmateriaal op een aantrekkelijke manier, geschikt voor zelfstudie, wordt aangeboden.

top
Download d-Track Handleiding