In veel gevallen vragen onze klanten advies. Zij willen een goede oplossing om het lesmateriaal aan te bieden aan hun cursisten. Zo’n advies is een prima manier om in het bedrijf de wensen te inventariseren, de cultuur te leren kennen en opmerkingen van werknemers en functionarissen op te nemen. Het advies in het voortraject wordt afgerond met een plan van aanpak.

Daarna ontwikkelen wij het lesmateriaal. Dit wordt zo optimaal mogelijk afgestemd op de Opdrachtgever, zowel de inhoud als de vormgeving. Het betrekken van de doelgroep bij het traject garandeert een blijvende betrokkenheid!

Veelal zijn wij ook betrokken bij de implementatie: afstemmen met de netwerkbeheerder, installeren van een nieuwe server, het terugkoppelen in verband met het hosten, etc.

Tijdens het project, wordt de constante terugkoppeling naar u als klant vastgelegd in overlegmomenten. Zodat u weet wat de stand van zaken is, zodat u betrokken blijft bij het project.